definicja symetralnej

Symetralną często wygodnie jest definiować jako zbiór punktów równoodległych od końców danego odcinka, co można zaobserwować na prezentacji.
Symetralną często wygodnie jest definiować jako zbiór punktów równoodległych od końców danego odcinka, co można zaobserwować na prezentacji.
Zaznacz: