dwusieczna

Dwusieczną uzyskujemy dzięki narzędziu . Należy wybrać dwa odcinki tworzące kąt. Program narysuje jego dwusieczną. Ograniczeniem jest fakt, że narysowana zostanie dwusieczna kąta mniejszego od π. Co więcej - do poprawnego działania konieczne jest, aby wybrane odcinki miały wspólny wierzchołek!
Dwusieczną uzyskujemy dzięki narzędziu . Należy wybrać dwa odcinki tworzące kąt. Program narysuje jego dwusieczną. Ograniczeniem jest fakt, że narysowana zostanie dwusieczna kąta mniejszego od π. Co więcej - do poprawnego działania konieczne jest, aby wybrane odcinki miały wspólny wierzchołek!
Zaznacz: