symediany

Symediana to prosta Cevy (czyli prosta przechodząca przez wierzchołek trójkąta i przecinająca przeciwległy do tego wierzchołka bok trójkąta) będąca odbiciem symetrycznym środkowej trójkąta w dwusiecznej wychodzącej z tego samego wierzchołka. Symediany przecinają się w jednym punkcie, jak wiele innych charakterystycznych prostych Cevy.

Dla większej przejrzystości z rysunku usunięto jedną dwusieczną i jedną środkową

Symediana to prosta Cevy (czyli prosta przechodząca przez wierzchołek trójkąta i przecinająca przeciwległy do tego wierzchołka bok trójkąta) będąca odbiciem symetrycznym środkowej trójkąta w dwusiecznej wychodzącej z tego samego wierzchołka. Symediany przecinają się w jednym punkcie, jak wiele innych charakterystycznych prostych Cevy.

Dla większej przejrzystości z rysunku usunięto jedną dwusieczną i jedną środkową

Zaznacz: