symetralna

Symetralną uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując odcinek, do którego wystawiamy symetralną.
Symetralną uzyskujemy dzięki narzędziu wskazując odcinek, do którego wystawiamy symetralną.
Zaznacz: